Geboorte in kribbe en ziel

De taal van de mystiek spreekt van een goddelijke geboorte in de ziel van de mens.

De boodschap van het evangelie  betreft de goddelijke geboorte in de kribbe van   Bethlehem.

De kribbe is een klein plekje binnenin onze ruimte en tijd.

De geboorte Gods in de kribbe echter richt de blik omhoog.

Er is dus sprake van een heilsfeit, de geboorte en de daarin uitgedrukte waarheid voor het hart.

Ons aandeel in donker en licht

The truth is revealed by removing things

That stand in its light,

An art not unlike sculpture.

In which the artist creates,

Not by building,

But by hacking away.

- Alan Watts

Godsgeboorte in de ziel; sich inne werden.

Volgens Meester Eckhart is het edelste deel van de ziel, de vonk, met God verwant en wie dat begrijpt heeft God bij en in zich. Meester Eckhart wijst het uiterlijke leven af. Het is hem totaal onverschillig, waar een mens woont, temidden van de stad of als kluizenaar in de eenzaamheid. Elke plaats is de beste plaats, elke tijd is de beste tijd. De goede werken bestaan ook slechts daarin, dat de mens zich van alles afkeert wat niet goddelijk aan hem en alle schepselen is, en zich wendt tot wat goddelijk is.

Christus is wel verlosser, maar slechts in zoverre dat hij die goddelijke vonk in ons tegemoet komt en tot ontvlammen brengt en met God verenigt. De leidraad is dat God in de ziel moet zijn. En het goddelijke, het ene is altijd reeds in de ziel, maar we weten het niet. Het moet geweten worden, en wel van binnenuit. De Duitsers noemen dat: 'sich inne werden'.

Ware begeerte is slechts dat wij dit eeuwige goed dichter bij komen en het nog beter ( van binnen) kennen. De verlichting ligt niet in de wet, we moeten verder komen en het onderscheid kennen tussen een kennis die niet meer is dan voor-waar-houden, en de ware kennis Gods, die liefde is.

Het geheim: om uit de wanorde van beneden de weg te leren, die ons leidt tot de orde van de geest en onze herschepping te beleven.

Goud, mirre en wierook

Volgens de legenden waren de namen van de wijzen die uit het oosten kwamen om de pasgeboren jezus te vereren Melchior, Balthazar en Kaspar. Melchior wordt voorgesteld als een blanke grijsaard uit Europa  die goud aanbiedt; Balthazar als een donkere Afrikaan uit Ethiopië die mirre schenkt, en Kaspar als een jongeman uit Azie die wierook geeft.

Wat voor functie hebben de drie wijzen eigenlijk?

Zijn zij koningen?

Zijn zij priesters? Of zijn zij misschien  magiers.

In het innerlijk christendom worden de personen in de evangeliën vooral gezien als aspecten van onszelf. We zijn veel meer dan we gewoonlijk beseffen, en we zijn ook veel rijker dan we doorgaans denken.

Melchior, Balthazar en Kaspar

Melchior, Balthazar en Kaspar zijn aspecten in onszelf.

* Melchior betekent 'koning van zijn stad' en symboliseert de koning in ons. Dat is het principe in onszelf dat leiding geeft aan ons leven.

* Balthazar betekent ' God beschermt' en symboliseert de priester in ons. Dat is het principe in onszelf dat de levende verbinding onderhoudt tussen het domein van de persoonlijkheid en het domein van de ziel.

* Kaspar betekent ' schatbewaarder' en symboliseert de magier in ons. Dat is het principe in onszelf dat bouwt en realiseert.

-----

De koning, de priiester en de magiër corresponderen met respectievelijk het hoofd, het hart en de handen. En hun attributen zijn kennis, liefde en daad. In de natuurlijke mens zijn de drie innerlijke personen uitsluitend gericht op het domein van de persoonlijkheid. Dat gaat veranderen zodra zij zich in dienst gaan stellen  van de nieuwe ziel. Dan worden kennis, liefde en daad gemanifesteerd vanuit een andere dimensie , een ander domein. Zij transformeren dan in goud, mirre en wierook.

Hoofd, hart en handen zijn, als zij geleid worden door de nieuwe ziel, de magische geschenken die ons worden gereikt. Zij verschaffen de mens op het pad  alles wat nodig is om te werken vanuit de vurige wens dat elke weg in het leven licht zal mogen zijn, dat elke daad met goedheid mag worden bekroond en dat alles wat leeft door onze bemiddeling zal mogen gedijen.

Boompje

De kerstboom kan net als cartoons de gemoederen bezig houden.

Het boompje staat dan voor 'te westers', 'te heidens' want het hoorde bij het zonnewendefeest van niet- gelovigen.

Maar we hebben toch een ongelofelijk identiteitsprobleem wanneer een boompje de gemoederen al zo kan verhitten.

Die buitensporige woede getuigt van een groot gebrek aan volwassenheid.