Zwaartekracht en Genade

Een boek van Simone Weil waarin zij een nieuw soort mystiek beschrijft..

Essentie: Liefde is geen vertroosting, maar licht.

Je kunt het downloaden in een pdf.bestand via de site: mystiekfilosofie.com  Simone Weil  Zwaartekracht en genade.

-------------

'Zwaartekracht staat voor de nattuurlijke wereld waarin de verhoudingen  tussen mensen en tussen mens en wereld wordt bepaald door de natuurkrachten, 'genade' doelt op het doorbreken van Gods liefdevolle aanweziheid, die niet door mensen kan worden afgedwongen of voorbereid, maar die uiteindelijk alleen maar te ontvangen is.

Voor Simone Weil komt het erop aan daar disponibel voor te zijn, te wachten op God. God is voor haar de liefde bij uitstek, het Goede zelf. 'God kan in de schepping alleen tegenwoordig zijn door afwezigheid is een van haar vaste uitdrukkingen. Het  is belangrijk om de paradox in deze uitspraak voluit tot gelding te laten komen.

Alleen op die manier dring  je tot de mystieke kern van haar denken door. De afwezigheid van God kun je niet reëel genoeg denken. Het is geen spel, geen pose, geen retorisch stijlmiddel om in deze tijd nog ergens een zinvol spreken over God te kunnen onderhouden. Gods afwezigheid is realiteit bij uitstek.

Je zou in de lijn van haar denken kunnen zeggen: God kan niet anders  aanwezig zijn dan  als afwezig. 

Liefde is licht

Dat maakt dat de volle verantwoordelijkheid voor Gods presentie gelegen is in het antwoord dat wij mensen geven op zijn afwezigheid. Wij zijn God onze liefde schuldig in zoverre wij die beoefenen, in de volgehouden liefde voor het leven, voor de mensen, naar alle dingen hier op aarde, beminnen wij God.

In de wereld vinden we God niet terug. Zijn  bestaan wordt alom betwijfeld en ter discussie gesteld. De enige manier om God te 'bewijzen' is door hem te beminnen. Hij is aanwezig in onze werkelijkheid zoals het brood aanwezig is in de honger en het water  in de dorst.

Het is een levenslang proces om dat geheim te ontdekken en dan nog moet het ons geschonken worden.

De werkelijkheid in het ware licht

De mystiek van Simone Weil wordt misverstaan, als ze losgekoppeld wordt van de overige activiteiten die ze in haar intensief geleefde leven heeft ontplooid. Je kunt niet zeggen dat haar religieuze belangstelling, die zich in haar laatste levensjaren intensiveerde, haar meer filosofische of politieke activiteiten afloste. Het is eerder zo dat ze in de mystiek de verdieping en de verworteling(enracinement) van haar levenslange engagement ontdekt.

Juist de liefde van God toont de werkelijkheid in het  ware licht. Uiteindelijk is de aanraking met God het ware sacrament. Maar men kan er wehaast zeker van zijn, dat die mensen, bij wie de liefde tot God alle echte liefde voor de dingen hier op aarde heeft uitgebannen, niet Gods ware vrienden zijn.

Na de aanraking van de ziel met God vervallen de naaste, de vrienden, de godsdienstige handelingen, de schoonheid van de wereld niet tot onwerkelijkheid. Integendeel, alleen dan worden ze zeer reëel. Voordien waren het dagdromen. Voor die tijd was er in het geheel geen werkelijkheid.