Het leven van de geest

 Hannah Arendt  Het leven van de geest

- Over denken, willen en oordelen. De zin van het denken gaat niet ovet het verwervan van kennis of het veroveren van  de waarheid, maar over het zoeken naar betekenis. De zin van het willen ligt niet in het veroveren van macht( over jezelf en anderen) maar in het veiligstellen van vrijheid. En de zin van oordelen, ze ligt niet in het uiten van een emotie of mening, maar in het gebruiken van de geest van het mens-zijn, solidariteit en gemeenschapszin.

Eugen  Drewermann  Richtet nicht!

- We moeten ons niet afkeren van schuldig bevonden mensen, maar van een denkwijze die ons over elkaar laat oordelen. Niet veroordelen, maar bijstaan.

Stephane Garnier  Agir et penser comme le Petit Prince

- De Saint- Exupery beschrijft het verschil tussen wat in het leven waardevol lijkt en wat waardevol is: de maatschappij gebiedt ons om ons te concentreren op dingen die niet van wezenlijk belang zijn. Kijk dus verder dan de oppervlakte.

- Maak een synthese van het heden en het verleden..

Dalai Lama  Love is the absence of judgment.

Leven met een open mind

Een werkelijk open geest, zou dat niet heerlijk zijn? In werkelijkheid zijn we allang niet meer het onbeschreven blad dat we waren als kind. Het leven is er overheen gegaan en nu ben je een vat vol verlangens, een mens vol dromen, van liefde voor mensen en dingen, van opvattingen en ideeën. Over hoe de wereld werkt en hoe je daar een beetje soepel door beweegt, met je oordelen en vooroordelen en al, ook al vinden we dat we ze niet hebben.

Je neemt de wereld waar zoals je denkt dat die is, wat je hoort, bevrstigt wat je toch al wist. De filterbubbel  leek doorzichtig, maar het wordt steeds meer een cocon van vanzelfsprekendheden, 'Ik heb een open geest' is dat niet ook een vooroordeel?

Is er iemand die durft te zeggen: 'Nou, ik weet het niet hoor, ik ben geloof ik toch diep van binnen heel bekrompen, en mijn denkbeelden zijn totaal vastgeroest'? Natuurlijk niet. Dat maakt het lastig om er wat aan te doen, maar er is een list. Een open mind bereik je via een omweg. Via nieuwsgierigheid, vriendelijkheid en onbevangenheid. Breek je filterbubbel bewust open.

Nieuwsgierigheid: Doe iets wat je nooit zou doen.

Ware vriendelijkheid vereist een open mind. Wees vriendelijk, zodat mensen zich op hun gemak voelen, en hun geest openstellen, zodat je daar een kijkje kunt nemen. Wees ook vriendelijk voor jezelf. Je eigen vastgerpeste denkbeelden ontdek je pas met een beetje  vriendelijkheid.

Onbevangenheid wil zeggen: je oordeel opschorten. Ga er niet van uit dat je het wel weet, luister eerst naar wat iemand zegt, probeer ook te luisteren naar wat de ander zegt. Vraag niet og het wat zachter kan, maar naar de reden waarom de muziek hard staat of  waarom mensen door elkaar heen praten. Ga tegen je instincten in keur dingen niet af, maar ook niet automatisch goed. Stel vragen.

Verschillende kanten van de waarheid

Nieuwsgierigheid, vriendelijkheid en onbevangenheid zorgen dat de kalkaanslag van je werreldbeeld verdwijnt. Maar  waarom zou je dat eigenlijk willen, een open geest?

Het eenvoudige antwoord: omdat je er gelukkig van wordt. Mensen zijn levende wezens, we bloeien op van uitdagingen, nieuwr indrukken, echt contact met anderen. De wereld wordt er beter van, dat ook. Het is voor anderen beslist prettig om met een open geest benaderd te worden dan met vooroordelen en aannamen.

En als we met een open geest tegenover elkaar staan, zou je daar tussenin misschien zomaar de verschillende kanten van de waarheid kunnen zien. Maar het belangrijkst is misschien wel dit: een open mind is belangrijk omdat je, gaandeweg, ook jezelf weer met een open geest tegemoet kunt treden. Jezelf in de spiegel zien als iemand die je al van jongsaf kent, maar waaraan je tot je verbazing elke keer weer nieuwe kanten  ontdekt.

En verder is het gewoon ook leuk op een nieuwe dag, zomaar een dag, dat de zon opging of het niks is, jezelf in de spiegel te bekijken alsof je jezelf voor de eerste keer ziet.

Ben ik dat?

Je bent vergeten wat je in je had.

Susan Smit

Effecten van een open mind

Wanneer je met  een open mind in de wereld staat, sta je open voor nieuwe ideeën, ervaringen, theorieën, mensen en levenswijzen. Met een open mind kun je de wereld optimaal ontdekken. Je kunt eenvoudig contacten leggen, nieuwe dingen ontdekken en zo gaandeweg je leven verrijken. Veel mensen vinden dat de zin van het leven schuilt in constant blijven leren, constante groei.

Met een open mind kun je onbeperkt leren omdat je je nooit laat belemmeren door het verleden. Je staat open voor alles wat nieuw en interessant is.

Tips om een meer open minded persoon te worden:

- Kom in contact met andere visies. Het is een van de paradoxen van deze tijd. We hebben de mogelijkheid om contact te leggen met mensenvover de hele wereld. Via het internet kunnen we direct in contact staan met mensenvuit andere culturen, aan de andere kant van de planeet. We kunnen van elkaar leren, ideeen uitwisselen en groeien. Toch blijkt dat we deze mogelijkheid nauwelijks benutten. Het internet heeft ons nauwelijks in contact gebracht met nieuwe visies, maar helpt ons juist te concentreren op de dingen die we al kennen.

 Het is een gemiste kans wanneer je juist een meer open levenshouding wilt ontwikkelen. Je kunt het internet namelijk gebruiken om kennis te maken met allerlei nieuwe ideeën en culturen.

Maak contact met nieuwe mensen. Er zijn veel manieren om mensen op een heel authentieke manier te leren kennen. Door mensen te leren begrijpen zal je wereldbeeld verbreden. Je zult minder snel oordelen over mensen, omdat je begrijpt wat er in de hoofden van verschillende mensen omgaat. Leg dus contact met mensen. Iecder mens heeft een verhaal en ieder verhaal is leerzaam.

Versla je vooroordelen. Vooroordelen zijn veroordelingen die in je systeem zitten ingebakken. Je hebt feitelijk al besloten wat je van iets vindt, voordat je daadwerkelijk weet wat het is. Vooroordelen maken je leven op korte termijn makkelijk( denken in hokjes maakt je leven overzichtelijk), maar op de lange termijn doe je jezelf en je omgeving tekort. Je zult nooir in de daadwerkelijke gedachten van een ander mens kunnen kijken, dus zul je nooit over iemand kunnen oordelen.

Iedereen heeft vooroordelen, dat gaat automatisch. De kunst is om deze vooroordelen niet tussen jou en de rest van de wereld te laten komen. Merk ze op en verwijder ze uit je gedachten. Je kunt pad oordelen als je alles weet, en je weet nooit alles. Niets is zwart-wit.

Blijf altijd vragen stellen. Luister twee keer zoveel als je spreekt. Door vragen te stellen kom je meer te weten van de wereld Je leert  de mensen die daarin leven steeds beter begrijpen. Begrip zorgt voor respect, verslaat angst en geeft ruimte aan liefde. Door je best te doen om de wereld om je  heen te begrijpen, zul je ermeer van gaan houden.

Vraag dus altijd waarom mensen de dingen doen die zij doen. Vraag om te ontdekken hoe de wereld om je heen werkt. Blijf vragen, blijf leren. Open je geest voor de wereld. Open je geest voor de wereld. Stop met oordelen en ontdek de mensen in de wereld om je heen. Je zult snel merken dat je leven rijker wordt, en jij begripvollet naar andere mensen toe. Want met een open geest is niets gek!

 

Tekenen van een open geest

Mensen met een open mind staan open voor verschillen. Ze omarmen wat ze niet weten of kennen. Maar hebben ook heel duidelijk voor ogen wat ze zelf vinden en willen. Ben jij een ruimdenkend persoon?

Tekenen dat jij een open mind hebt: 

Je bent nieuwsgierig. Voor jou gaat de wereld verder dan jouw voordeur. Toen je drie jaar was, werd 'waarom' jouw favoriete woord. En dat is het eigenlijk nog steeds. Van de basisprincipes tot de ins en outs van afvalverwerking je vind het leuk om een inkijkje te krijgen in andere werelden.

Je probeert nieuwe dingen uit. Het is niet dat je niets vreemd vind of eng, toch sta je open voor nieuwe ervaringen. Altijd naar hetzelfde Italiaanse restaurant vind je maar saai. Eens met je handen eten bij de Etthiopier? Leuk!

Je luistert ook als je het niet eens bent met anderen luister je naar hun verhaal. Als iemand sterk in iets gelooft, dan ben je er eigenlijk wel benieuwd naar. Wellicht kun je er nog iets van leren.

Je hebt een groot inlevingsvermogen. Zoveel mensen, zoveel ervaringen ook als je niet precies weet wat iemand meemaakt, toch kun je je inleven . Je richt je op het onerliggende gevoel, niet op het feitelijke verhaal.

Je volgt je eigen pad, maar weet dat dat niet de enige is. Jij weet heel goed waar jij in gelooft. Juist door je openheid en nieuwsgierigheid heb je veel kunnen zien en doordachte keuzes kunnen maken. Het feit dat jij  hebt gekozen voor een bepaalde levenswijze of zienswijze, betekent niet dat dat de enige manier is, daar ben jij je bewust van.

Je oordeelt niet ook als iemand iets heeft gedaan wat je afkeurt, oordeel je niet(meteen). Voordat je een mening vormt wil je de context van het verhaal weten. Je gaat niet automatisch af op eerdere ervaringen of meningen die je hebt opgedaan.

Je stopt mensen niet in een hokje. Dat een persoon dreadlocks heeft, een hoofddoek draagt of strak in het pak is, betekent niet dat jij je label meteen klaar hebt. Sterker nog, jij hebt vrienden die er heel anders uit zien dan jij. Juist die verschillen waardeer je, ze maken jouw wereld kleurrijker.

Je neemt iedereen serieus. Je kunt van elk persoon iets opsteken, ook van je driejarige neefje of je 90jarige buurvrouw.

Je roddelt niet. Je praat alleen over mensen met respect. Je weet dat roddelen over  de problemen van anderen er niet voor zorgt dat jouw problemen weggaan, dus besluit je je op jezelf te richten.

Je generaliseert niet.. Je weet dat als een persoon iets stoms doet, dat niet meteen geldt voor de hele groep. Jij snapt dat niet alle moslims terroristen zijn, alle Amerikanen arrogant.

Je hebt een realistisch beeld van de wereld. Je klaagt niet alleen over wat er mis is in de samenleving, maar je hebt ook niet een roze bril op. Je beziet de wereld in al z'n verscheidenheid. Je vindt het niet erg om anders te zijn. Want jij weet: eigenlijk is iedereen anders.