In essentie

In essentie hebben de religieuze tradities dezelfde boodschap: zij weten dat wij een universele verantwoordelijkheid hebben,  zij  erkennen basiswaarden om goed te kunnen leven, zij  erkennen de Eenheid van boven en beneden, zij streven naar onzelfzuchtigheid en passen de Gulden Regel toe in het  leven;  ' behandel anderen  zoals je wil dat ze jou behandelen.'

De wereld is niet langer opgedeeld in hokjes, vakjes of volkeren. Hoe ik God zie, waar ik Hem denk te kunnen vinden, hoe ik Hem aanspreek of tegenspreek: het komt allemaal voort uit mijn traditie. Maar tegelijkertijd geloof ik dat je als je naar de mystieke kant, naar de binnenkant van de tradities gaat, zult ontdekken dat al die godsdiensten op elkaar lijken. Tegelijkertijd willen ze allemaal uniek zijn.

Richtlijnen voor tradities om elkaar beter te begrijpen

1. De basis van onze tradities kent grondleggers of leiders die ervaringen hadden in de vorm van een mystiek proces; waarin zij verschillende namen gaven aan de door hen gekende Ultieme Raliteit: God, Brahman, Allah, (de) Absolute, Grote Geest.

2.Deze Ultieme Realiteit kunnen wij niet beperken in mogelijkheden of in concepten vangen. Het stijgt boven onze mogelijkheden uit. Onze taal, denken en beelden kunnen dit niet weergeven.Maar ons leven en mogelijkheden worden erdoor gecoordineerd.

3. Ons mystieke proces is afhankelijk van onze relatie met dit grote mysterie. Deze Realiteit is de bron voor ons ontwaken tot het bewustzijn van onze diepste identiteit. Zij is oneindig en permanent aanwezig.

4. Om ons spiritueel te ontwikkelen en onze diepste mogelijkheden aan te spreken moeten we bewust een geloofspad volgen. Geloof gaat vooraf aan elk geloofssysteem of traditie. Geloof kent devvolgende kwaliteiten: openheid, gretigheid, vertrouwen en is verwachtingsvol naar wat er komen gaat. Het is een basishouding vol van vertrouwen in de Ultieme Realiteit. Zij gaat vooraf aan het geloof van een traditie. Het is een universele ervaring.

5. In aanleg zijn wij mystici. We zijn bedoeld voor meer dan wat doorsnee is. Alle religies hebben deze doorgeeffunctie : 'het potentieel voor 'heelheid' of om het anders te zeggen; verlichting, redding, transformatie, zegening ervaren,nirvana, het is aanwezig in ieder mens. Deze mystieke dimensie is ongelimiteerd. Het bereiken van deze heelheid is ins levensdoel( zou het moeten zijn).

6. Alles is een weg naar de ervaring met de Ultieme Realiteit. Het goddelijke deelt zichzelf mee in alle dingen dus niet alleen door middel van religieuze praktijken. Maar ook door de natuur, kunst, relaties en  dienstbaarheid van en aan anderen. Er is geen plaats, geen aktiviteit waar het goddelijke niet is. Het is overal.

7. Wij, in onze tijd, zijn altijd op zoek naar andere manieren om naar het religieuze leven te kijken. We experimenteren met andere tradities, met andere gebedsvormen, meditatie en yoga. We verlangen naar het goddelijke, naar een grote doorbraak. Het eigenlijke probleem is dat we ons afgescheiden voelen; van het grote mysterie, de natuur en andere mensen.We zijn slachtoffers van deze illusie, want dat is het,  die wordt veroorzaakt  door onwetendheid en desinteresse, met als gevolg onnodig lijden.

8. Spirituele oefening is ongelooflijk belangrijk tijdens de spirituele reis. Maar niet het enige. Onze transformatie is mede gebaseerd op de kwaliteit en diepgang van onze relatie met de Ultieme Realiteit. Discipline is essentieel voor het spirituele leven;  toch is de voortgang en het bereiken van diepte niet het resultaat van je eigen inspanningen.

9. Gebed is gemeenschappelijk in de tradities; het is communicatie met het Goddelijke.

Uit: The Mystic Heart  Wayne Teasdall

In aanleg zijn wij mystici

Ieder van ons is een mysticus. We realiseren het ons misschien wel of niet, we vinden het misschien niet eens leuk maar of we het nu weten of niet, of we het accepteren of niet, er is altijd een mystieke ervaring die ons uitnodigt op een reis  van een ultieme ontdekking. We hebben het geschenk gekregen van het leven in deze verwarrende wereld om te worden wie we uiteindelijk zijn: wezens van grenzeloze liefde, zorgzaam, mededogend en vol wijsheid.

Het bestaan is een oproep  tot de eeuwige reis van de wijze- de wijze die we allemaal zijn, als we maar konden zien.

 

Mystiek als remedie

Inleiding: Het universele van de mystiek betekent dat het uitstijgt boven de eigen traditie.  Mystiek  gaat over de verborgen of innerlijke betekenis van de Heilige Schriften, de betekenis die van toepassing is op het innerlijk leven van de ziel. Mystiek geeft de wet der rechtvaardiging aan zowel individuen als groepen.

Mystiek heeft haarzelf gered van intellectualisme, formele theologie en routine. De huidige maatschappelijke waarden en normen vereisen een herwaardering. Er kan geen twijfel over bestaan dat de authentieke mystiek, door zijn creativiteit en verheerlijking van het leven , in staat is gebleken om hoop, geloof of vertrouwen, vrijheid en goedheid aan de mensheid te geven. Mystiek  kan sociale rechtvaardigheid bieden in het komende economische en politieke landschap.

Er zijn verschillende populaire mystieke stromingen geweest zoals de Bhaktiei cultus in het hindoïsme, soefisme in de islam, het hermetisme en gnosticisme in het christendom. Deze morele en geestelijke stromingen en ethische bewegingen hebben de mensen beinvloedt en hun leven voller, gelukkiger, beter en rijker gemaakt.