Quotes van Martin Buber over ontmoeten en heel worden

Over ontmoeten:

Al het echte leven is ontmoeten..

In het begin was de relatie.

Over heel worden:

We kunnen leren heel te zijn door te zeggen wat we bedoelen en te doen wat we zeggen.

Een mens wordt heel, niet op grond van een relatie met zichzelf( alleen) maar veeleer op grond van een authentieke relatie met een ander mens(en).

We kunnen leren heel te zijn door te zeggen wat we bedoelen en te doen wat we zeggen.

Iedereen moet op zijn eigen manier uit zijn ballingschap komen.

 

Martin Buber: 'Ik en Gij'

Martin Buber, 1878- 1965, Oostenrijk, filosoof en theoloog. Zijn hoofdwerk draagt de titel 'Ich und Du' en  behandelt de verhouding van de mens  tot God en de medemens als existentiële religieuze beginselen.

 

Boeken:

Ik en Gij

De weg van de mens

Dialogische vertellingen

Kwaliteit van leven

Estatic Confessions

'Hope for this hour'

In deze rede waarschuwt Buber  voor  het blokdenken van de Koude Oorlog* en dat vooral in zo'n situatie een dialoog nodig is in plaats van elkaar te beschimpen  vanuit de eigen ideologie. De enige redding is het vernieuwen  van de de dialogische relatie, d.w.z dat men het existentiele wantrouwen te boven komt. Ook Hammarskjöld kampte met hetzelfde probleem in de Verenigde Naties: het woeden van van een Koude Oorlog die elk vredesinitiatief al bij voorbaat frustreerde.

' De uiteindelijke strijd is er een tussen het menselijke en het minder dan  menselijke , om een relatie van het 'ik'  tot 'gij' en om een relatie van het 'ik' tot 'het'. Het zijn woorden uit het boek Ich und Du van Martin Buber.

* koude oorlog 1947 - 1991 een periode van gewapende vrede tussen het kapitalisme en de communistische wereld . De vrees was het uitbreken van een 3e wereldoolog.